[Video] Chuyên gia Cuba đề cao vai trò của Đại hội Đảng

Theo chuyên gia Cuba, tất cả các kỳ đại hội đã diễn ra của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn mang lại những đóng góp quý báu cho quá trình phát triển của dân tộc cũng như chủ nghĩa xã hội ở cấp độ quốc tế.

Tất cả các kỳ đại hội đã diễn ra của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn mang lại những đóng góp quý báu cho quá trình phát triển của dân tộc cũng như chủ nghĩa xã hội ở cấp độ quốc tế.

Bà Nancy Coro Aguiar, Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương, Ban Đối ngoại, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đã đưa ra nhận định trên trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Cuba nhân dịp Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Tin tức khác