[Video] Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng

Sáng 8/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ; một số bộ trưởng và thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng 8/4, với 455/459 đại biểu tán thành, chiếm 94,79% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ; một số Bộ trưởng và thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021./.

Tin tức khác