[Video] Chuyên gia Nga ca ngợi chính sách đối ngoại của Việt Nam

Trang mạng Mùa Xuân nước Nga đã đăng bài bình luận của Tiến sỹ Alexander Korolev đánh giá cao thành tựu của Việt Nam trên trường quốc tế với những kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực.

Trang mạng Mùa Xuân nước Nga đã đăng bài bình luận của Tiến sỹ Alexander Korolev thuộc Trường Kinh tế cao cấp của Nga nhận định về chính sách đối ngoại của Việt Nam, theo đó đánh giá cao thành tựu của Việt Nam trên trường quốc tế với những kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực./.

Tin tức khác

[Video] Chuyên gia Cuba đề cao vai trò của Đại hội Đảng

Theo chuyên gia Cuba, tất cả các kỳ đại hội đã diễn ra của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn mang lại những đóng góp quý báu cho quá trình phát triển của dân tộc cũng như chủ nghĩa xã hội ở cấp độ quốc tế.