[Video] Hà Nội sẵn sàng cho sự kiện chính trị lớn nhất đất nước

Đến thời điểm này, hầu hết các tuyến đường khắp 30 quận, huyện của Hà Nội đều đã được trang hoàng, rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Vinh dự được lựa chọn là nơi diễn ra sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng lớn nhất đất nước, toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội đã và đang vào cuộc tích cực chuẩn bị chu đáo, toàn diện cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đến thời điểm này, hầu hết các tuyến đường khắp 30 quận, huyện đều đã được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân./.

Tin tức khác

[Video] Chuyên gia Cuba đề cao vai trò của Đại hội Đảng

Theo chuyên gia Cuba, tất cả các kỳ đại hội đã diễn ra của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn mang lại những đóng góp quý báu cho quá trình phát triển của dân tộc cũng như chủ nghĩa xã hội ở cấp độ quốc tế.