[Video] Hà Nội xuất quân bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Sáng 20/1, Công an Hà Nội đã tổ chức lễ xuất quân bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáng 20/1, Công an Hà Nội đã tổ chức lễ xuất quân bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

 
Tin tức khác

[Video] Chuyên gia Cuba đề cao vai trò của Đại hội Đảng

Theo chuyên gia Cuba, tất cả các kỳ đại hội đã diễn ra của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn mang lại những đóng góp quý báu cho quá trình phát triển của dân tộc cũng như chủ nghĩa xã hội ở cấp độ quốc tế.