[Video] Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Bên lề phiên họp bế mạc, các đại biểu dự đại hội đều bày tỏ niềm vui, sự quyết tâm sẽ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nghị quyết đại hội XIII.

Bên lề phiên họp bế mạc, các đại biểu dự đại hội đều bày tỏ niềm vui, sự quyết tâm sẽ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nghị quyết đại hội XIII của Đảng./.

Tin tức khác