[Video] Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Bên lề phiên họp bế mạc, các đại biểu dự đại hội đều bày tỏ niềm vui, sự quyết tâm sẽ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nghị quyết đại hội XIII.

Bên lề phiên họp bế mạc, các đại biểu dự đại hội đều bày tỏ niềm vui, sự quyết tâm sẽ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nghị quyết đại hội XIII của Đảng./.

Tin tức khác

[Video] Chuyên gia Cuba đề cao vai trò của Đại hội Đảng

Theo chuyên gia Cuba, tất cả các kỳ đại hội đã diễn ra của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn mang lại những đóng góp quý báu cho quá trình phát triển của dân tộc cũng như chủ nghĩa xã hội ở cấp độ quốc tế.