[Video] Ngăn chặn thông tin xấu độc trước Đại hội XIII của Đảng

Càng gần ngày diễn ra Đại hội, càng xuất hiện nhiều các tin giả, tin đồn thất thiệt, bóp méo sự thật về công tác cán bộ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Việc lựa chọn nhân sự là công việc đặc biệt quan trọng trong mỗi kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Vì vậy, càng gần ngày diễn ra Đại hội, càng xuất hiện nhiều các tin giả, tin đồn thất thiệt, bóp méo sự thật về công tác cán bộ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, gây rối tình hình đất nước và mục tiêu cao nhất là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Tin tức khác