[Video] Người dân Mù Cang Chải đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIII

Cán bộ, nhân dân huyện vùng cao Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) phấn khởi và đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIII sẽ đưa ra nhiều quyết sách để đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

Được xem truyền hình trực tiếp Phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cán bộ, nhân dân huyện vùng cao Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) phấn khởi và đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIII sẽ đưa ra nhiều quyết sách để đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững./.

Tin tức khác