[Video] Trung tâm hội nghị quốc gia sẵn sàng cho Đại hội Đảng

Ngoài đường phố thủ đô được trang hoàng rực rỡ, Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi sẽ diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng đã hoàn tất các công việc chuẩn bị cuối cùng.

Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội.

Ngoài đường phố thủ đô được trang hoàng rực rỡ, Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi sẽ diễn ra Đại hội cũng đã hoàn tất các công việc chuẩn bị cuối cùng./.

 
Tin tức khác

[Video] Chuyên gia Cuba đề cao vai trò của Đại hội Đảng

Theo chuyên gia Cuba, tất cả các kỳ đại hội đã diễn ra của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn mang lại những đóng góp quý báu cho quá trình phát triển của dân tộc cũng như chủ nghĩa xã hội ở cấp độ quốc tế.