[Video] Truyền thông quốc tế đưa tin Đại hội Đảng bầu ban lãnh đạo mới

Nhiều hãng truyền thông quốc tế đưa tin Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, đồng thời thông tin về phiên họp bầu Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Ngày 31/1, nhiều hãng truyền thông quốc tế đưa tin Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, đồng thời thông tin về phiên họp bầu Bộ Chính trị và Ban Bí thư./.

Tin tức khác