[Video] Việt Nam cần tiếp tục duy trì thế mạnh đối nội và đối ngoại

Phó Giáo sư Bilveer Singh nêu rõ Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện đặc biệt quan trọng, sẽ đưa ra những kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trong những năm tới.

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam, nhóm phóng viên TTXVN thường trú tại Singapore đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Bilveer Singh, Phó trưởng Khoa Khoa học Chính trị-Đại học Quốc gia Singapore về sự kiện trọng đại này, xoay quanh những thành tựu kinh tế và ngoại giao của Việt Nam trong 5 năm qua, cũng như những ưu tiên trong triển khai chính sách đối nội, đối ngoại sau Đại hội./.

 
Tin tức khác

[Video] Chuyên gia Cuba đề cao vai trò của Đại hội Đảng

Theo chuyên gia Cuba, tất cả các kỳ đại hội đã diễn ra của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn mang lại những đóng góp quý báu cho quá trình phát triển của dân tộc cũng như chủ nghĩa xã hội ở cấp độ quốc tế.