Xây dựng niềm tin về thế hệ lãnh đạo, về sự đổi mới của đất nước

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương, văn kiện của Đảng thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thông qua rất nhiều cuộc thảo luận, hội thảo và lấy ý kiến nhân dân trước đó.
Xay dung niem tin ve the he lanh dao, ve su doi moi cua dat nuoc hinh anh 1Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương dự phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 26/1, bên lề Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê đã chia sẻ những cảm nhận, vấn đề mà ông tâm đắc sau khi nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng các báo cáo được trình tại Đại hội lần này đã nhìn lại chặng đường 35 năm đất nước thực hiện đổi mới và tổng kết nhiệm kỳ. Qua lấy ý kiến của đồng bào trong và ngoài nước, Trung ương đã tiếp thu, đóng góp xây dựng văn kiện.

Trung ương đã đánh giá xác thực tình hình của đất nước. Đảng ta đã đưa ra một số quan điểm không chỉ tổng kết mà là sự phát triển cả về mặt lý luận. Về mặt xây dựng Đảng, văn kiện đề cập đến 3 yếu tố: Xây dựng Đảng về chính trị, xây dựng Đảng về tư tưởng, đặc biệt lần này, Trung ương đề cập đến xây dựng Đảng cả về đạo đức.

“Không chỉ là một chính Đảng xoay quanh chính trị, tư tưởng mà vấn đề đạo đức rất quan trọng. Đó là đạo đức với chính Đảng của mình, với nhân dân và đạo đức xã hội, với ngọn cờ lý tưởng mà mình đang theo đuổi, đang bảo vệ. Do vậy, riêng vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức cũng mang lại sự phát triển mới," Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các văn kiện trình Đại hội đã đề ra vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh Tổ quốc, từ sớm, từ xa. Vấn đề phát triển đại đoàn kết dân tộc cũng được quan tâm và lần này đề cập đến đoàn kết trong đồng bào tôn giáo.

Đại biểu cho rằng Việt Nam phát triển kinh tế nhưng phải tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế qua con đường ngoại giao văn hóa để nâng tầm vị thế của đất nước. Phát triển kinh tế nhưng luôn chú ý bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ lợi ích dân tộc và bảo vệ chính Đảng của mình.

Qua tổng kết nhiệm kỳ, Trung ương nhận thấy kinh tế dân doanh phát triển, có những giai đoạn đột phá nhưng vững vàng hay chưa thì phải tiếp tục đúc kết. Ngoài ra, kinh tế nhà nước đã có lúc không giữ được vai trò dẫn dắt. Do vậy, việc sớm hoàn thiện kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa thực sự cấp thiết để chuyển kinh tế đất nước sang một giai đoạn mới - đó là thời kỳ hội nhập sâu, của kinh tế số, xã hội số và kinh tế chia sẻ. Điều này cũng thuận lợi trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và việc sớm hoàn thiện như vậy sẽ giúp cho nền kinh tế có bước phát triển mới.

Theo đại biểu, một điểm mới nữa là phát huy tư tưởng lấy dân làm gốc tức là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, lần này Trung ương phát triển tiếp về mặt tư duy, tức là dân giám sát, dân thụ hưởng và dân phản biện.

“Trong một văn kiện, tính Đảng, tính giai cấp, tính nhân dân được hòa quyện trên một nguyên lý hết sức khoa học của Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì không lý gì chính Đảng dẫn dắt dân tộc không thể vượt qua được thách thức," đại biểu chỉ rõ.

Đặc biệt, về vấn đề xây dựng quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, lần này Trung ương khẳng định phát triển và xây dựng thế trận lòng dân. Điều này chứng tỏ việc chăm lo cho dân, quyền lợi, hạnh phúc của nhân dân luôn thể hiện xuyên suốt và ngày càng đậm nét, qua đó xây dựng niềm tin trong nhân dân về một chính Đảng, về một thế hệ lãnh đạo, về sự đổi mới đất nước.

Liên quan đến việc bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê tin tưởng, đội ngũ lãnh đạo mới sẽ đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong chặng đường mới.

Công tác nhân sự được thực hiện theo quy trình 5 bước chặt chẽ. Theo đại biểu, quy trình này thể hiện trách nhiệm của tổ chức Đảng về quản lý con người. Con người đó phải được đặt trong tổ chức và được sự giám sát, phải thể hiện năng lực, uy tín. Quy trình đó tạo ra những góc nhìn đa dạng và đầy đủ hơn, đánh giá con người, chọn lọc nhân tố tài năng, chọn lọc con người có đủ tâm, đủ tầm.

Lan tỏa tinh thần Đại hội đến các địa phương trên cả nước

Lan tỏa tinh thần Đại hội đến các địa phương và người dân trên cả nước để khơi dậy động lực, tiếp tục đổi mới, bứt phá đưa đất nước vào giai đoạn phát triển mới. Đó là cảm nhận, suy nghĩ của nhiều đại biểu sau phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra vào ngày 26/1 tại Hà Nội.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương cho biết đây là lần thứ hai đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc. Đại hội lần thứ XIII của Đảng đánh dấu sự đổi mới của Đảng và đất nước, đồng thời xác định Đảng luôn định hướng lãnh đạo, đồng hành cùng dân tộc để đưa dân tộc Việt Nam lên một tầm
cao mới.

"Tại phiên khai mạc, các đại biểu dự Đại hội đều nhận thấy, đây là một sự đổi mới, bứt phá để khơi dậy khát vọng đất nước cường thịnh của toàn dân tộc trong giai đoạn mới," bà Nguyễn Ngọc Bích bày tỏ.

Tâm đắc với bài phát biểu và báo cáo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong ngày khai mạc Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Ngọc Bích cho biết, báo cáo thể hiện sự công phu, kỹ lưỡng trong khâu chuẩn bị các văn kiện trình bày tại Đại hội.

[Truyền thông quốc tế đưa tin về lễ khai mạc Đại hội XIII của Đảng]

Văn kiện của Đảng thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thông qua rất nhiều cuộc thảo luận, hội thảo và lấy ý kiến nhân dân trước đó.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng thể hiện thông điệp về sự đổi mới mạnh mẽ, nhất là đổi mới về tư duy. Đặc biệt, trong đó có một ý rất đúng là phát huy được năng lực của mỗi người để khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Vì thế, trách nhiệm của mỗi đại biểu trong việc này là rất lớn. Tất cả các đại biểu sẽ phải nỗ lực để lan tỏa tinh thần Đại hội vào cuộc sống.

Xay dung niem tin ve the he lanh dao, ve su doi moi cua dat nuoc hinh anh 2Các ngả đường rực rỡ sắc màu đỏ thắm của cờ và hoa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

“Phiên khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII đã lan tỏa được hiệu triệu của toàn Đảng tới tất cả cán bộ, đảng viên. Điều mà chúng tôi sẽ đưa về Đảng bộ địa phương, đó là tinh thần dân tộc, tinh thần Đảng. Đó là ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên thực sự phải là những người có phẩm chất đạo đức tốt, tiêu biểu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; là sự lan tỏa tinh thần đổi mới thực sự toàn diện, sâu sắc với cán bộ, đảng viên và với toàn nhân dân," Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Ngọc Bích khẳng định.

Bày tỏ ấn tượng trước bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Hồng Quảng chia sẻ, đây là bài phát biểu hết sức cô đọng những nội dung đề cập trong các văn kiện.

Trong chủ đề Đại hội, thành tố đầu tiên đó là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong phương châm của Đại hội thì thành tố đầu tiên cũng là đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển.

“Đoàn kết là cội nguồn của sức mạnh và trên cơ sở đó, Tổng Bí thư đã chỉ ra những việc cần phải làm, những quan điểm, những nội dung cần phải làm cho cả một nhiệm kỳ tới đây, định hướng tới giữa thế kỷ XXI vì sự phát triển của đất nước Việt Nam chúng ta," ông Trần Hồng Quảng bày tỏ.

Nhấn mạnh những mục tiêu mà văn kiện Đại hội đề ra dù rất khó khăn nhưng đây là những việc cần phải làm và chỉ có làm được những việc đó thì đất nước mới phát triển, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Hồng Quảng cho rằng, từ thực tiễn của Ninh Bình cũng như từ các địa phương trên cả nước, với ý chí, khát vọng và truyền thống dân tộc thì chắc chắn các mục tiêu đó sẽ trở thành hiện thực./.

Tin tức khác

Người dân bày tỏ niềm tin, sự phấn khởi với sự lãnh đạo toàn diện của Đảng

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, các tầng lớp nhân dân bày tỏ niềm hứng khởi với những thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII và tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng sẽ đưa đất nước phát triển sánh vai cường quốc năm châu, xây dựng đất nước trong đó người dân là trung tâm của sự phát triển.