Đại hội Đảng IX: Đất nước bước vào thế kỷ mới

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX là Đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới. Toàn Đảng, toàn dân vững bước vào thế kỷ XXI
Dai hoi Dang IX: Dat nuoc buoc vao the ky moi hinh anh 1

ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ IX

Thời gian: 19 đến 22/4/2001

Địa điểm: Hà Nội

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1.168

Số lượng đảng viên trong nước: gần 2,5 triệu

Đại hội bầu:

- Tổng Bí thư:  Đồng chí Nông Đức Mạnh  

- Ban Chấp hành Trung ương: 150 Ủy viên 

- Bộ Chính trị: 15 đồng chí

BỐI CẢNH CHUNG:

- Kết thúc thế kỷ XX và bước sang thế kỷ XXI. Toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ.

Quan hệ song phương, đa phương giữa các quốc gia ngày càng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Cách mạng khoa học và công nghệ, đặc biệt và công nghệ thông tin và công nghệ sinh học tiếp tục có bước phát triển nhảy vọt, trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế tri thức, làm chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế và biến đổi sâu sắc các lĩnh vực của đời sống xã hội.

-  Thành tựu quan trọng sau 15 năm đổi mới tạo thế và lực thúc đẩy công cuộc đổi mới nước ta đi vào chiều sâu. Bên cạnh đó, chúng ta còn phải đối phó với những thách thức: tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, chệch hướng xã hội chủ nghĩa, nạn tham nhũng quan liêu, “diễn biến hoà bình” do các thế lực thù địch gây ra.

PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

Ðại hội nhìn lại chặng đường 71 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam; tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội VIII; 15 năm đổi mới đất nước, 10 năm thực hiện chiến lược kinh tế - xã hội, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó phát triển và hoàn thiện đường lối, định ra chiến lược phát triển đất nước trong 20 năm đầu của thế kỷ 21; vạch ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Ðảng ta ngang tầm đòi hỏi của dân tộc trong thời kỳ mới; sửa đổi, bổ sung Ðiều lệ Ðảng.

Ðại hội đã thông qua Báo cáo Chính trị với tiêu đề "Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Ðại hội đánh giá: Thực hiện Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội (1991-2000), chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng. Nền kinh tế từ tình trạng hàng hóa khan hiếm nghiêm trọng nay sản xuất đã đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu của nhân dân và nền kinh tế; từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp đã chuyển sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; từ chỗ chủ yếu chỉ có hai thành phần kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể đã chuyển sang nền kinh tế có nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Ðời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện. Ðất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội; phá được thế bị bao vây cấm vận, mở rộng được quan hệ đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Về những kinh nghiệm sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới, Ðại hội chỉ ra những bài học kinh nghiệm chủ yếu. Ðó là, trong quá trình đổi mới, phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ðổi mới phải dựa vào nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, phù hợp với thực tiễn, luôn luôn sáng tạo. Ðổi mới phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Ðường lối đúng đắn của Ðảng là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới.

Về đường lối phát triển kinh tế-xã hội, Ðại hội IX của Ðảng nêu rõ: Ðẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp; ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa; phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững; tăng trưởng kinh tế đi liền với phát triển văn hóa, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường; kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh.

Mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2001-2010 là: Ðưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn lực con người, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh được tăng cường; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành về cơ bản; vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao.

Ðại hội đã bầu BCHTW gồm 150 đồng chí. Ðồng chí Nông Ðức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư của Ðảng.

SỰ KIỆN TRONG NƯỚC

- 29/4/2000: Thủ tướng Phạm Văn Đồng từ trần.

- 21/5/2000: Khánh thành cầu Mỹ Thuận, Tiền Giang.

- 13/7/2000: Việt Nam và Mỹ ký Hiệp định thương mại. Sau đó hơn một năm, 11/12/2001, Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ chính thức có hiệu lực.

- 20/7/2000: Mở thị trường chứng khoán tại Việt Nam, đưa Trung tâm giao dịch chứng khoán tại Thành phố Hồ Chí Minh vào hoạt động.

- 7 đến 9/9/2000: Chủ tịch nước Trần Đức Lương tham dự Hội nghị cấp cao thiên niên kỷ tại Liên hợp quốc.

- 16 đến 19/11/2000: Tổng thống Mỹ Bill Clinton thăm chính thức Việt Nam.

- 12/2000: Việt Nam và Trung Quốc ký Hiệp định phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trong Vịnh Bắc Bộ (trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ 25 đến 29/12)

- 28/12/2000: Tuyên bố hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ trong cả nước.

- 28/2 đến 2/3/2001: Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Việt Nam.

- 27/6/2001: Đồng chí Nguyễn Văn An được bầu làm Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá X.

- 10/10/2001: Khánh thành Nhà ga hành khách T1 Sân bay quốc tế Nội Bài.

- 26/10/2001: Việt Nam được bầu vào Hội đồng Chấp hành của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc (UNESCO).

- 25/12/2001:  Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa X thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992.

- 27/12/2001: Lễ cắm mốc quốc giới đầu tiên trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh).

SỰ KIỆN QUỐC TẾ

 - 26/3/2000: Ông V.Putin được bầu làm Tổng thống Nga.

- 24/5/2000: Israel hoàn tất rút quân ra khỏi miền Nam Liban, chấm dứt 22 năm chiếm đóng vùng đất này.

- 13 đến 15/6/2000: Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng, mở đầu tiến trình hòa giải giữa hai miền Triều Tiên sau 55 năm chia cắt.

- 26/6/2000: Tìm ra 97% mã gien người, 85% dữ liệu gien và giải mã được 99% bộ gien người, mở ra kỷ nguyên mới cho công nghệ sinh học.

- 12/8/2000: Tàu ngầm nguyên tử Kursk của Nga bị đắm ở biển Baren, làm 118 thủy thủ hy sinh.

 - 11/12/2000: Liên minh châu Âu (EU) đạt được Thỏa thuận cải cách thể chế, nhằm mở rộng khối này

- 7/3/2001: Ông Ariel Sharon nhậm chức Thủ tướng Israel.

- 28/4/2001: Thương gia Mỹ Dennis Tito, 60 tuổi trở thành khách du lịch vũ trụ đầu tiên lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

- 7/6/2001: Thủ tướng Anh Tony Blair giành chiến thắng lịch sử nhiệm kỳ thứ hai.

- 11/9/2001: Nước Mỹ bị tiến công khủng bố ở Washington và New York, làm gần 3.000 người thiệt mạng.

- 5/12/2001: Nga và Mỹ tuyên bố hoàn tất việc cắt giảm vũ khí theo tinh thần Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn 1 (START-I).

- 11/12/2001: Trung Quốc trở thành thành viên thứ 143 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

- 13/12/2001: Mỹ rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM) ký năm 1972.

Tin tức khác