Hình ảnh 1.587 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII của Đảng

Sáng 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội.
Hinh anh 1.587 dai bieu chinh thuc du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 1Các lão thành cách mạng là đại biểu khách mời tham dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh 1.587 dai bieu chinh thuc du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 2Các lão thành cách mạng là đại biểu khách mời tham dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh 1.587 dai bieu chinh thuc du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 3Các đại biểu đoàn Đảng bộ tỉnh Lào Cai dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh 1.587 dai bieu chinh thuc du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 4Đại biểu các đoàn Đảng bộ tỉnh Yên Bái và Thanh Hóa dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh 1.587 dai bieu chinh thuc du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 5Các đại biểu đoàn Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh 1.587 dai bieu chinh thuc du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 6Các đại biểu đoàn Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh 1.587 dai bieu chinh thuc du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 7Các đại biểu đến dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh 1.587 dai bieu chinh thuc du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 8Các đại biểu đến dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh 1.587 dai bieu chinh thuc du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 9Các đại biểu đến dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh 1.587 dai bieu chinh thuc du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 10Các đại biểu đến dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh 1.587 dai bieu chinh thuc du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 11Các đại biểu đến dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh 1.587 dai bieu chinh thuc du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 12Các đại biểu đến dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh 1.587 dai bieu chinh thuc du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 13Các đại biểu đến dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh 1.587 dai bieu chinh thuc du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 14Các đại biểu đoàn Đảng bộ thành phố Hà Nội đến dự phiên khai mạc. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh 1.587 dai bieu chinh thuc du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 15Các đại biểu đến dự phiên khai mạc đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh 1.587 dai bieu chinh thuc du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 16Các đại biểu đến dự phiên khai mạc đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh 1.587 dai bieu chinh thuc du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 17Các đại biểu đến dự phiên khai mạc đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Tin tức khác