Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 31/1/2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Đảng.
Hinh anh Hoi nghi lan thu nhat Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 1Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Hoi nghi lan thu nhat Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 2Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Hoi nghi lan thu nhat Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 3Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Hoi nghi lan thu nhat Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 4Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh Hoi nghi lan thu nhat Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 5Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh Hoi nghi lan thu nhat Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 6Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh Hoi nghi lan thu nhat Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 7Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Hoi nghi lan thu nhat Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 8Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Hoi nghi lan thu nhat Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 9Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Hoi nghi lan thu nhat Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 10Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh Hoi nghi lan thu nhat Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 11Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh Hoi nghi lan thu nhat Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 12Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh Hoi nghi lan thu nhat Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 13Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh Hoi nghi lan thu nhat Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 14Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh Hoi nghi lan thu nhat Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 15Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh Hoi nghi lan thu nhat Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 16Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh Hoi nghi lan thu nhat Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 17Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh Hoi nghi lan thu nhat Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 18Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh Hoi nghi lan thu nhat Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 19Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh Hoi nghi lan thu nhat Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 20Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh Hoi nghi lan thu nhat Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 21Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh Hoi nghi lan thu nhat Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 22Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh Hoi nghi lan thu nhat Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 23Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh Hoi nghi lan thu nhat Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 24Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh Hoi nghi lan thu nhat Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 25Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: TTXVN)
Tin tức khác