Hình ảnh lễ khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản

Sáng 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.587 đại biểu chính thức.
Hinh anh le khai mac trong the Dai hoi lan thu XIII Dang Cong san hinh anh 1Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh le khai mac trong the Dai hoi lan thu XIII Dang Cong san hinh anh 2Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh le khai mac trong the Dai hoi lan thu XIII Dang Cong san hinh anh 3Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh le khai mac trong the Dai hoi lan thu XIII Dang Cong san hinh anh 4Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh le khai mac trong the Dai hoi lan thu XIII Dang Cong san hinh anh 5Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời của Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh le khai mac trong the Dai hoi lan thu XIII Dang Cong san hinh anh 6Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh le khai mac trong the Dai hoi lan thu XIII Dang Cong san hinh anh 7Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh le khai mac trong the Dai hoi lan thu XIII Dang Cong san hinh anh 8Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh le khai mac trong the Dai hoi lan thu XIII Dang Cong san hinh anh 9 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh le khai mac trong the Dai hoi lan thu XIII Dang Cong san hinh anh 10 Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh le khai mac trong the Dai hoi lan thu XIII Dang Cong san hinh anh 11Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh le khai mac trong the Dai hoi lan thu XIII Dang Cong san hinh anh 12Quang cảnh lễ khai mạc. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh le khai mac trong the Dai hoi lan thu XIII Dang Cong san hinh anh 13Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh le khai mac trong the Dai hoi lan thu XIII Dang Cong san hinh anh 14Đoàn Thư ký Đại hội gồm 5 thành viên. (Ảnh: TTXVN0
Hinh anh le khai mac trong the Dai hoi lan thu XIII Dang Cong san hinh anh 15Các lão thành cách mạng là đại biểu khách mời dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh le khai mac trong the Dai hoi lan thu XIII Dang Cong san hinh anh 16Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh le khai mac trong the Dai hoi lan thu XIII Dang Cong san hinh anh 17Các Mẹ Việt Nam Anh hùng là đại biểu khách mời dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh le khai mac trong the Dai hoi lan thu XIII Dang Cong san hinh anh 18Đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh le khai mac trong the Dai hoi lan thu XIII Dang Cong san hinh anh 19Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương và Đảng bộ Quân đội dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh le khai mac trong the Dai hoi lan thu XIII Dang Cong san hinh anh 20Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh le khai mac trong the Dai hoi lan thu XIII Dang Cong san hinh anh 21Đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh le khai mac trong the Dai hoi lan thu XIII Dang Cong san hinh anh 22Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh le khai mac trong the Dai hoi lan thu XIII Dang Cong san hinh anh 23Đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh le khai mac trong the Dai hoi lan thu XIII Dang Cong san hinh anh 24Đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh le khai mac trong the Dai hoi lan thu XIII Dang Cong san hinh anh 25Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh le khai mac trong the Dai hoi lan thu XIII Dang Cong san hinh anh 26Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh le khai mac trong the Dai hoi lan thu XIII Dang Cong san hinh anh 27Đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh le khai mac trong the Dai hoi lan thu XIII Dang Cong san hinh anh 28Đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Tin tức khác