Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XIII

Sáng 28/1/2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước dự phiên thảo luận các văn kiện Đại hội.
Lanh dao Dang, Nha nuoc du phien thao luan cac van kien Dai hoi XIII hinh anh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội, sáng 28/1. (Nguồn: TTXVN)
Lanh dao Dang, Nha nuoc du phien thao luan cac van kien Dai hoi XIII hinh anh 2Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng với hai Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội, sáng 28/1. (Nguồn: TTXVN)
Lanh dao Dang, Nha nuoc du phien thao luan cac van kien Dai hoi XIII hinh anh 3Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng với đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội, sáng 28/1. (Nguồn: TTXVN)
Lanh dao Dang, Nha nuoc du phien thao luan cac van kien Dai hoi XIII hinh anh 4Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội, sáng 28/1. (Nguồn: TTXVN)
Lanh dao Dang, Nha nuoc du phien thao luan cac van kien Dai hoi XIII hinh anh 5Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội, sáng 28/1. (Nguồn: TTXVN)
Lanh dao Dang, Nha nuoc du phien thao luan cac van kien Dai hoi XIII hinh anh 6Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội, sáng 28/1. (Nguồn: TTXVN)
Lanh dao Dang, Nha nuoc du phien thao luan cac van kien Dai hoi XIII hinh anh 7Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội, sáng 28/1. (Nguồn: TTXVN)
Lanh dao Dang, Nha nuoc du phien thao luan cac van kien Dai hoi XIII hinh anh 8Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng với đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội, sáng 28/1. (Nguồn: TTXVN)
Lanh dao Dang, Nha nuoc du phien thao luan cac van kien Dai hoi XIII hinh anh 9Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội, sáng 28/1. (Nguồn: TTXVN)
Tin tức khác