Những hình ảnh cập nhật về Phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII

Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trong cả nước, đây là đại hội có số lượng đại biểu tham dự đông nhất trong 13 kỳ Đại hội của Đảng.
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các thành viên Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 2Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang tham dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 3Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 4Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 5Ông Nguyễn Đức Lợi (thứ ba, từ phải sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cùng các đại biểu tham dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 6Các đại biểu Đoàn Đảng bộ Quân đội tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 7Các đại biểu Đoàn Đảng bộ Công an Trung ương tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 8Các đại biểu Đoàn Đảng bộ Quân đội tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 9Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 10Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 11Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 12Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 13Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 14Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 15Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 16Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 17Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 18Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 19Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 20Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 21Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 22Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 23 Đại hội chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 24Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tham dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 25Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang tham dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 26Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 27Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tham dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 28Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng tham dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 29Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 30Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang tham dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 31Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu tham dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 32Đại biểu tại phiên họp. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 33Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang tham dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 34Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tham dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 35Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long tham dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 36Đại biểu tại phiên họp. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 37Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai tham dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 38Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương tham dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 39Các đại biểu đoàn Đảng bộ Công an Trung ương và đoàn Đảng bộ Quân đội tham dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 40Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 41Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 42Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 43Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 44Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: TTXVN)
Nhung hinh anh cap nhat ve Phien hop tru bi Dai hoi Dang XIII hinh anh 45Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An. (Ảnh: TTXVN)
Tin tức khác