[Photo] Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội

Sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên bế mạc.
[Photo] Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII ra mat Dai hoi hinh anh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII ra mat Dai hoi hinh anh 2Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII ra mat Dai hoi hinh anh 3Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII ra mat Dai hoi hinh anh 4Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc Đại hội XIII. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII ra mat Dai hoi hinh anh 5Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội đọc danh sách các chính Đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi thư, điện chúc mừng Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII ra mat Dai hoi hinh anh 6Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thay mặt BCHTW khóa XIII phát biểu ý kiến. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII ra mat Dai hoi hinh anh 7Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thay mặt BCHTW khóa XIII phát biểu ý kiến. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII ra mat Dai hoi hinh anh 8Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thay mặt BCHTW khóa XIII phát biểu ý kiến. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII ra mat Dai hoi hinh anh 9Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc Diễn văn bế mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII ra mat Dai hoi hinh anh 10Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc Diễn văn bế mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Tin tức khác