[Photo] Các đoàn đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1-2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu thuộc 67 đoàn, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trong cả nước.
[Photo] Cac doan dai bieu tham du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 1Các đại biểu chụp ảnh chung, sáng 27/1/2021. (Nguồn: TTXVN)
[Photo] Cac doan dai bieu tham du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 2Các đại biểu chụp ảnh chung, sáng 27/1/2021. (Nguồn: TTXVN)
[Photo] Cac doan dai bieu tham du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 3Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái chụp ảnh chung, sáng 27/1/2021. (Nguồn: TTXVN)
[Photo] Cac doan dai bieu tham du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 4Các đại biểu chụp ảnh chung, sáng 27/1/2021. (Nguồn: TTXVN)
[Photo] Cac doan dai bieu tham du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 5Các đại biểu chụp ảnh chung, sáng 27/1/2021. (Nguồn: TTXVN)
[Photo] Cac doan dai bieu tham du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 6Các đại biểu chụp ảnh chung, sáng 27/1/2021. (Nguồn: TTXVN)
[Photo] Cac doan dai bieu tham du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 7Các đại biểu chụp ảnh chung, sáng 27/1/2021. (Nguồn: TTXVN)
[Photo] Cac doan dai bieu tham du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 8Các đại biểu chụp ảnh chung, sáng 27/1/2021. (Nguồn: TTXVN)
[Photo] Cac doan dai bieu tham du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 9Các đại biểu chụp ảnh chung, sáng 27/1/2021. (Nguồn: TTXVN)
Tin tức khác