[Photo] Đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 phục vụ Đại hội Đảng

Ngành y tế triển khai kế hoạch ở mức độ cao nhất với các phương án được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
[Photo] Dam bao an toan phong chong dich COVID-19 phuc vu Dai hoi Dang hinh anh 1Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác kiểm tra các phương án y tế để đảm bảo Đại hội lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Dam bao an toan phong chong dich COVID-19 phuc vu Dai hoi Dang hinh anh 2Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác kiểm tra các phương án y tế để đảm bảo Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Dam bao an toan phong chong dich COVID-19 phuc vu Dai hoi Dang hinh anh 3Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác họp triển khai các phương án sau khi đi kiểm tra công tác y tế phục vụ Đại hội tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Dam bao an toan phong chong dich COVID-19 phuc vu Dai hoi Dang hinh anh 4Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác họp triển khai các phương án sau khi đi kiểm tra công tác y tế phục vụ Đại hội tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Dam bao an toan phong chong dich COVID-19 phuc vu Dai hoi Dang hinh anh 5Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác kiểm tra các phương án y tế phục vụ Đại hội, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Dam bao an toan phong chong dich COVID-19 phuc vu Dai hoi Dang hinh anh 6Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác kiểm tra các phương án y tế phục vụ Đại hội, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Dam bao an toan phong chong dich COVID-19 phuc vu Dai hoi Dang hinh anh 7Phòng thường trực chỉ huy của Bộ Y tế phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Dam bao an toan phong chong dich COVID-19 phuc vu Dai hoi Dang hinh anh 8Phòng thường trực chỉ huy của Bộ Y tế phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Dam bao an toan phong chong dich COVID-19 phuc vu Dai hoi Dang hinh anh 9Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác kiểm tra các phương án y tế để đảm bảo Đại hội lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Tin tức khác