[Photo] Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư

Sáng 31/1, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.
[Photo] Dong chi Nguyen Phu Trong duoc bau lam Tong Bi thu hinh anh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Dong chi Nguyen Phu Trong duoc bau lam Tong Bi thu hinh anh 2Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Dong chi Nguyen Phu Trong duoc bau lam Tong Bi thu hinh anh 3Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Dong chi Nguyen Phu Trong duoc bau lam Tong Bi thu hinh anh 4Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Dong chi Nguyen Phu Trong duoc bau lam Tong Bi thu hinh anh 5Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Dong chi Nguyen Phu Trong duoc bau lam Tong Bi thu hinh anh 6Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Dong chi Nguyen Phu Trong duoc bau lam Tong Bi thu hinh anh 7Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Dong chi Nguyen Phu Trong duoc bau lam Tong Bi thu hinh anh 8Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Tin tức khác