[Photo] Hình ảnh phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng

Sáng 25/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành phiên họp trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 1 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 2 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 3Đoàn đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 4Đoàn đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 5Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 6Đoàn đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội đến dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 7Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 8Các đại biểu thảo luận trước giờ diễn ra phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 9Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (bên phải) và đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội trước giờ diễn ra phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 10 Các đại biểu chụp ảnh chung trước giờ khai mạc phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 11Các đại biểu chụp ảnh chung trước giờ khai mạc phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 12Các nữ đại biểu chụp ảnh chung trước giờ khai mạc phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 13Các đại biểu đoàn Đảng bộ Quân đội chụp ảnh chung trước giờ khai mạc phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 14 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chụp ảnh chung trước giờ khai mạc phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 15Các đại biểu chụp ảnh chung trước giờ khai mạc phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 16Các đại biểu chụp ảnh chung trước giờ khai mạc phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 17Các đại biểu đến dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 18Các đại biểu đến dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 19Các đại biểu đến dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 20Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đến dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 21Các đại biểu đến dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 22Các đại biểu Đoàn Đảng bộ Công an Trung ương đến dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 23Các đại biểu đến dự phiên họp trù bị.(Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 24Các đại biểu đến dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 25Các đại biểu đến dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 26Các đại biểu đến dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 27Đại biểu đến dự Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 28Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái đến dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 29Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội đến dự Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 30Các đại biểu đến dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 31Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định đến dự Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 32(Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 33(Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 34Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái đến dự Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 35Các đại biểu chụp ảnh chung trước giờ khai mạc phiên họp trù bị.  (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 36Các đại biểu đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 37Đoàn Chủ tịch phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 38Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 39Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 40(Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 41(Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 42(Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 43(Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 44 Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình tại phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 45 Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 46 Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 47Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 48 Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 49Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 50Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 51 Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 52 Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 53 Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 54 Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 55Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 56Các đại biểu Đoàn Đảng bộ Quân đội tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 57Các đại biểu Đoàn Đảng bộ Quân đội tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 58Các đại biểu đoàn Đảng bộ Quân đội và đoàn Đảng bộ Công an Trung ương tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hinh anh phien hop tru bi Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 59Ông Nguyễn Đức Lợi (bên phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cùng các đại biểu tham dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
Tin tức khác