[Photo] Hoàn tất công tác chuẩn bị ngày khai mạc Đại hội Đảng XIII

Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội - nơi diễn ra Đại hội, tất cả các lực lượng phục vụ đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
[Photo] Hoan tat cong tac chuan bi ngay khai mac Dai hoi Dang XIII hinh anh 1Trang trí hoa cho Đại hội. (Nguồn: TTXVN)
[Photo] Hoan tat cong tac chuan bi ngay khai mac Dai hoi Dang XIII hinh anh 2Các kỹ thuật viên lắp màn hình cho Đoàn Chủ tịch Đại hội. (Nguồn: TTXVN)
[Photo] Hoan tat cong tac chuan bi ngay khai mac Dai hoi Dang XIII hinh anh 3Trang trí tại khu vực Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Nguồn: TTXVN)
[Photo] Hoan tat cong tac chuan bi ngay khai mac Dai hoi Dang XIII hinh anh 4Các cán bộ nhân viên của Trung tâm Hội nghị Quốc gia chuẩn bị bục để Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ra mắt Đại hộị. (Nguồn: TTXVN)
[Photo] Hoan tat cong tac chuan bi ngay khai mac Dai hoi Dang XIII hinh anh 5Các cán bộ nhân viên của Trung tâm Hội nghị Quốc gia chuẩn bị bục để Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ra mắt Đại hộị. (Nguồn: TTXVN)
[Photo] Hoan tat cong tac chuan bi ngay khai mac Dai hoi Dang XIII hinh anh 6Lực lượng an ninh điều chó nghiệp vụ tham gia kiểm tra, đảm bảo an ninh cho Đại hội. (Nguồn: TTXVN)
[Photo] Hoan tat cong tac chuan bi ngay khai mac Dai hoi Dang XIII hinh anh 7Lực lượng an ninh điều chó nghiệp vụ tham gia kiểm tra, đảm bảo an ninh cho Đại hội. (Nguồn: TTXVN)
[Photo] Hoan tat cong tac chuan bi ngay khai mac Dai hoi Dang XIII hinh anh 8Lực lượng an ninh điều chó nghiệp vụ tham gia kiểm tra, đảm bảo an ninh cho Đại hội. (Nguồn: TTXVN)
[Photo] Hoan tat cong tac chuan bi ngay khai mac Dai hoi Dang XIII hinh anh 9Lực lượng an ninh điều chó nghiệp vụ tham gia kiểm tra, đảm bảo an ninh cho Đại hội. (Nguồn: TTXVN)
[Photo] Hoan tat cong tac chuan bi ngay khai mac Dai hoi Dang XIII hinh anh 10Binh chủng Hóa học chuẩn bị đầy đủ các phương tiện để ứng phó nếu sự cố xảy ra trong thời gian diễn ra Đại hội. (Nguồn: TTXVN)
[Photo] Hoan tat cong tac chuan bi ngay khai mac Dai hoi Dang XIII hinh anh 11Binh chủng Hóa học chuẩn bị đầy đủ các phương tiện để ứng phó nếu sự cố xảy ra trong thời gian diễn ra Đại hội. (Nguồn: TTXVN)
[Photo] Hoan tat cong tac chuan bi ngay khai mac Dai hoi Dang XIII hinh anh 12Binh chủng Hóa học chuẩn bị đầy đủ các phương tiện để ứng phó nếu sự cố xảy ra trong thời gian diễn ra Đại hội. (Nguồn: TTXVN)
 
Tin tức khác