[Photo] Ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ngày 27/1/2021 - ngày làm việc chính thức thứ hai của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, các đại biểu làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện đại hội.
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 1 Các đại biểu đến dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 2 Các đại biểu đến dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 3 Các đại biểu đến dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 4 Các đại biểu đến dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 5 Các đại biểu đến dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 6Các đại biểu đến dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 7 Đại hội nghe đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Măt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày tham luận. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 8 Các đại biểu đến dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 9 Các đại biểu đến dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 10 Các đại biểu đến dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 11Các đại biểu tham dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 12Các đại biểu tham dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 13Các đại biểu tham dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 14Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 15Các đại biểu tham dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 16Các đại biểu dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 17Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 18Các đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tham dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 19Các đại biểu dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 20Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 21Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 22Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái dự Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 23 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 24Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 25Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 26 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 27Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 28Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 29 Các đại biểu đoàn Đảng bộ Quân đội dự Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 30Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chụp ảnh chung với đại biểu đoàn Đảng bộ Quân đội. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec chinh thuc thu hai Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 31Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: TTXVN)
Tin tức khác