[Photo] Ngày làm việc thứ năm Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Sáng 30/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước sang ngày làm việc chính thức thứ năm, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
[Photo] Ngay lam viec thu nam Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 1Các đại biểu đến dự phiên họp sáng 30/1. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec thu nam Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 2Các đại biểu đến dự phiên họp sáng 30/1. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec thu nam Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 3Các đại biểu đến dự phiên họp sáng 30/1. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec thu nam Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 4Các đại biểu đoàn Đảng bộ tỉnh Nghệ An đến dự phiên họp sáng 30/1. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec thu nam Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 5Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng thảo luận trước khi bước vào phiên họp sáng 30/1. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec thu nam Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 6Các đại biểu trước khi bước vào phiên họp sáng 30/1. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec thu nam Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 7Các đại biểu đoàn Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đến dự phiên họp sáng 30/1. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec thu nam Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 8 Các đại biểu đến dự phiên họp sáng 30/1. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec thu nam Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 9 Các đại biểu đoàn Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đến dự phiên họp sáng 30/1. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec thu nam Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 10Các đại biểu đoàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đến dự phiên họp sáng 30/1. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec thu nam Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 11 Các đại biểu đoàn Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đến dự phiên họp sáng 30/1. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec thu nam Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 12Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec thu nam Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 13 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec thu nam Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 14 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngay lam viec thu nam Dai hoi lan thu XIII cua Dang hinh anh 15 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN)
Tin tức khác