[Photo] Tổng Bí thư chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện ĐH XIII của Đảng

Sáng 7/2/2020, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
[Photo] Tong Bi thu chu tri hop Tieu ban Van kien DH XIII cua Dang hinh anh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng phát biểu khai mạc cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

[Photo] Tong Bi thu chu tri hop Tieu ban Van kien DH XIII cua Dang hinh anh 2Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng phát biểu khai mạc cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

[Photo] Tong Bi thu chu tri hop Tieu ban Van kien DH XIII cua Dang hinh anh 3Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng phát biểu khai mạc cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

[Photo] Tong Bi thu chu tri hop Tieu ban Van kien DH XIII cua Dang hinh anh 4Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng phát biểu khai mạc cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

[Photo] Tong Bi thu chu tri hop Tieu ban Van kien DH XIII cua Dang hinh anh 5Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tại cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
 
Tin tức khác