Danh sách tin

Bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng

Trước thềm Đại hội đảng các cấp, việc xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng vẫn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của từng đảng viên và tổ chức Đảng.