Danh sách tin

Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội

Chiều 31/3/2021, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường để nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và thực hiện quy trình miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng 31/3/2021, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn; biểu quyết thông qua danh sách, tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội.