Danh sách tin

Phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Để bảo đảm an ninh, an toàn, thông suốt phục vụ các hoạt động của Đại hội, Công an thành phố Hà Nội ra thông báo mới nhất về phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Tin báo chí