Danh sách tin

Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội

Chiều 31/3/2021, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường để nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và thực hiện quy trình miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tin báo chí