Danh sách tin

Đảng viên xa quê kỳ vọng vào tương lai đất nước

Thành tựu phát triển kinh tế-xã hội cùng kết quả đối ngoại mà Việt Nam đạt được trong 5 năm qua tiếp tục nhận được sự đánh giá cao từ kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài.

Triệu con tim, một ý chí hướng về Đại hội Đảng XIII

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân náo nức chờ đón Đại hội Đảng XIII, đồng thời kỳ vọng sự kiện chính trị quan trọng này sẽ là tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ hơn của đất nước trong thời gian tới.

Các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm báo chí trong ngày đầu làm việc của Đại hội Đảng XIII

Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng đặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia bảo đảm tốt nhất các điều kiện cho gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước; hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp và gần 100 phóng viên của 84 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến, theo dõi và đưa tin về Đại hội.

Tin báo chí