Danh sách tin

Ông Vương Đình Huệ trúng cử chức Chủ tịch Quốc hội

473/473 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, bằng 98,54% tổng số đại biểu Quốc hội, bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐ bầu cử QG.

Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng 31/3/2021, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn; biểu quyết thông qua danh sách, tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội.

Tin báo chí