Danh sách tin

Đổi thay trên quê hương diễn ra Đại hội II của Đảng

Với vị trí chiến lược, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, được chọn là nơi diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng–Đại hội đầu tiên được tổ chức ở trong nước tháng 2/1951.

Tin báo chí