Danh sách tin

Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng 31/3/2021, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn; biểu quyết thông qua danh sách, tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội.

Tin báo chí