Danh sách tin

Đảng viên xa quê kỳ vọng vào tương lai đất nước

Thành tựu phát triển kinh tế-xã hội cùng kết quả đối ngoại mà Việt Nam đạt được trong 5 năm qua tiếp tục nhận được sự đánh giá cao từ kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài.

Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Tin báo chí