Danh sách tin

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tối 30/1, Đại hội lần thứ XIII của Đảng làm việc tại Hội trường, nghe Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII.

Đổi thay trên quê hương diễn ra Đại hội II của Đảng

Với vị trí chiến lược, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, được chọn là nơi diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng–Đại hội đầu tiên được tổ chức ở trong nước tháng 2/1951.

Tin báo chí