Danh sách tin

Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Để bảo đảm an ninh, an toàn, thông suốt phục vụ các hoạt động của Đại hội, Công an thành phố Hà Nội ra thông báo mới nhất về phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Tin báo chí